صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2095
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

هیچ چیزی به اندازه یادخدامراآرامش نمی دهد. بنده حقیرناچیزوحتی میتوان گفت هیچ توان درک خدای بزرگ راندارد . به نظرمن خداونداسرارش رابرای کسی بازگو میکند که آن انسان اسراردیگران راکه خدادوست ندارد افشاء کنیم افشاءنکنیم ووقتی خداازاین بنده راضی شد حقایقی راکه آن انسان نمی دانسته رابرایش آشکار می کند چراکه آن بنده خدا لیاقتش رانشان داده که حافظ اسرار است .    ((خداوندا اسرار و عیوب وچیزهایی که از افشاءشدن آن ما راازانسانیت میاندازد چه دردنیا وچه درآخرت ممانعت به عمل بیار ))         ان شاءالله

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه هفتم 12 1387
X